Skip to main content

Blog entry by Belen Chung Gon

Sveriges historia Nyfiken på Sverige

Sveriges historia Nyfiken på Sverige

How a Salem Company Helped Put David Bowie on CDsSvenskarna gjorde uppror efter denna händelse och Gustav Vasa samlade en armé och tog makten från den danska kungen. Gustav Vasa blev svensk kund 1523 och det blev fred i Sverige. En av förgrundsgestalterna som lyfts fram är Fredrika Bremer, internationellt känd författare och debattör. Hon argumenterade i mitten av 1800-talet för kvinnors rättigheter till utbildning och ville införa såväl daghem som småbarnsskolor. Utställningen avslutas med en uppsummering av händelser på talet och reflektioner i samtiden. Och för att det inte bara skulle bli torra listor önskade vi även att få motiveringar till svaren.

Den svenska modellen gjorde att människor med lägre löner fick det bättre och att de ekonomiska skillnaderna i samhället minskade. På den här tiden tyckte en del att den svenska kyrkan hade för stor makt och att den var omodern och orättvis som höll fast vid gamla idéer och värderingar. Det fanns också de som tyckte att kungen hade för stor makt. På 1800-talet var det män som hade nästan all makt. De som inte accepterade det kunde stötas bort från vänner och familj. På Polismuseets webbplats hittar du fakta om det svenska polisväsendets historia.

Och "motorn i Bergslagen var en gång rikets största arbetsplats" slår Mats Hallenberg fast. Centralmakten kastade dock inte bara lystna blickar mot rika malmfyndigheter, utan även mot andra, och dittills orörda naturresurser. Professor Rodén håller förresten fast vid den västmanländska staden när hon pekar på "Västerås arvförening" som antogs vid riksdagen 1544. "Sveriges kristnande och inlemmande i den europeiska kulturkretsen" platsar också bland Lars Ericson Wolkes enkätsvar, när han lyfter fram 1100-talets mitt som en viktig period. I detta sammanhang dyker även Uppsala upp i flera svar. Bland svaren från professorerna finner vi Uppsala högt upp på listan av viktiga historiska platser i Sverige.

Folket såg att de kunde påverka både sin egen utveckling och utvecklingen i landet och det gjorde att demokratin stärktes i Sverige. Alfred Nobel – "intressant och komplex, mycket mer än det pris som han instiftade" (Marie-Louise Rodén). Pia Sundhage – "bröt mark för flickor som ville spela fotboll, bidrog till ett mer jämställt Sverige" . Marcus Wallenberg – "avgörande drivkraft för det svenska finanskapitalet och företrädare för svenskt näringsliv" och Lennart Hyland – "lärde svenska folket att titta på teve" . Raoul Wallenberg – "hade stor reell betydelse, har stort symbolvärde" (Klas-Göran Karlsson). Hédi Fried, Astrid Lindgren och Elise Ottesen-Jensen – "har fått många att ändra sitt sätt att tänka" (Gunnel Cederlöf).

Inflytelserika män och kvinnor lyfts fram, liksom klasskämpar, minoritetsgrupper och immigranter som alla har satt avtryck i historien. Många uppehåller sig vid åren kring det första demokratiska riksdagsvalet. När det gäller viktiga årtal i svensk historia fick 1809 klart flest röster av professorerna.

De här lektionerna handlar om det. Livet i olika tider. Det är ingen hemlighet att vår historia är fylld av ojämlikhet. Det dröjde till exempel ända till 1863 innan ogifta kvinnor blev myndiga - men då först vid 25 års ålder. Innan dess stod de under förmyndarskap och var enligt lagen underställda mannen. Ett nytt klassamhälle inom den framväxande industrialismen gestaltas i utställningen, där klyftorna var stora mellan fattig och rik. Föremål från ett torp i Halland och från en boplats tillhörande resandefolket i Bohuslän visas.

Det här samhället fick till och med ett eget namn. Vissa grupper av människor, till exempel samer och romer, hade inte samma villkor. Artikel i tidningen Släkthistoria där Lars Ericson Wolke berättar om hur vi har flyttat inom Norden genom historien. Krig och nya gränser, men också flyttströmmar av vitt skilda slag. Så här gick det till när banden mellan de nordiska länderna knöts... Föredraget blir en resa genom tid och rum och drar till slut även paralleller till dagens immigration till Sverige.

Under 1600-talet blev Sverige en stormakt, kungliga arméer slog sig fram genom halva Europa och Östersjön blev nästan ett svenskt innanhav. Krigen var framgångrika för Sverige och krigsbytena många, bland annat från Baltikum, Polen och Tyskland. Utställningen visar också exploateringen av samiska områden, Sapmi, och silver- brytningen i gruvorna vid Nasafjäll i Lappland.

Efter stormaktsväldets fall och kungens död kom den period som kallas frihetstiden. På 1700-talet började också en tid som kallas upplysningstiden. Under 1700-talet skedde många stora förändringar i Europa.

Mellan 1850 och fram till första världskriget 1914 flyttade ungefär en miljon svenskar till USA. Men de som inte hade råd att flytta blev kvar i Sverige. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa!

  • Share

Reviews

Comments